Kosár

0
RainBowls

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. Alapvető rendelkezések, az ÁSZF hatálya, alkalmazandó jog:

A rainbowls. hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy elismeri és elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

Amennyiben vásárlója és aktív felhasználója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetében a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója (a továbbiakban: Vevő) között. 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a Webáruházban található elektronikus piactéren keresztül történik. 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker.tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

A Szolgáltató és a Vevő(k) együttesen a továbbiakban Felek.

2. A Szolgáltató adatai:

Név: Tóth Fanni Eszter ev.

Székhely: 2045 Törökbálint, Meggyes utca 14.

Nyilvántartási szám: 53532352

Nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

Adószám: 69681802-1-33

E-mail cím: rainbowls.hu@gmail.com

A tárhelyszolgáltató neve, címe:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft

1144 Budapest. Ormánság utca 4.

 Tárhely.Eu Kft – https://www.tarhely.eu/

3. A megrendelhető termékek köre:

A Webáruház különböző termékék – háztartási felszerelés, lakberendezési termékek –  értékesítésével foglalkozik. A termékek csak online vásárolhatók meg. 

A Webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Az egyes termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, azok illusztrációként szerepelnek. 

4. A megrendelés:

Általános szabályok:

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendelés leadásához a Webáruházban történő regisztráció nem kötelező.

A termékek vételára, egyéb költségek:

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt közterheket, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A Webáruházból megrendelhető termékek árának változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” euros vagy “1” euros / forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

5. A megrendelés leadása:

5.1. A Vevő a rendelése leadásában a Honlapon feltüntetett egyszerű utasítások segítik.

5.2. Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket. A termékről bővebb információt (anyagösszetétel, leírás, stb.) annak képére vagy elnevezésére kattintva érhet el.

5. 3. A  Vevő ezután a „Kosárba”gombra kattintva tudja a terméket a vásárlói kosárba helyezni. A vásárlás bármely pontján a vásárló ellenőrizni tudja a vásárlói kosarát.

5.4 A vásárlás befejezése érdekében a vásárlónak a képernyőn megjelenő utasításokat kell követnie. A Vevő bármikor kijavíthatja az általa bevitt adatokat, megváltoztathatja a vásárlói kosara tartalmát úgy, hogy egy vagy több terméket ahhoz hozzáad vagy eltávolít, illetve a vásárlás befejezése ill. a megrendelés leadása előtt törölheti a teljes megrendelést is. A megrendelés leadásával a Vevő tudomásul veszi és kijelenti, hogy valamennyi, a folyamat során megjelenő instrukciót elolvasott és a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint tudomásul veszi, hogy a termékek megrendelés fizetési kötelezettséget keletkeztet számára. A megrendelési folyamat végén a vásárló a megrendelését a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldi el a Honlapon.

5.5. Ha befejezte a vásárlást és bepakolta a  kosárba a megvásárolni kívánt termékeket, ellenőrizze a kosár tartalmát, válassza ki a kívánt szállítási módot, majd kattintson a „FIZETÉS EZZEL: PAYPAL” gombra. Az ezt követően megjelenő PayPal felületen válassza ki, hogy meglévő PayPal fiókkal vagy Bankkártyával kíván fizetni. A megjelenő felületen adja meg a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, melyek a következők: név, lakcím, szállítási cím (ha eltér a lakcímtől), számlázási cím (ha eltér a lakcímtől), telefonszám, e-mail cím. A bankkártya adatok Webáruházunkhoz nem jutnak el, a PayPal biztonságos rendszere védi őket.

5.6. Az adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban írt kezeléséhez az ÁSZF elfogadásával hozzájárul. 

6. A megrendelés feldolgozása, az ajánlati kötöttség

A megrendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik. A megrendelésnek a Szolgáltatóhoz történő megérkezésével beáll a Vevő ajánlati kötöttsége. Az ajánlat a kötöttségi időn belül nem vonható vissza, csak abban az esetben, ha a visszavonás még az ajánlat kézhezvétele előtt megérkezik a címzetthez. 

Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem  érkezik meg a Vevő e-mail címére, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz és Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési azonosítót, a megrendelt termékeket, azok vételárát, a választott szállítási módot és annak ellenértékét, a Vevő adatait és a szállítási adatokat.

A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vevő között.

A Szolgáltató minden esetben számlát állít ki a teljesített vásárlásról, mely számlát legkésőbb a termék átadásával egyidejűleg a Vevő részére átad.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a Webáruházban található elektronikus piactéren keresztül történik. 

  • Fizetés és szállítás:

A megrendelés véglegesítését követően a Vevő a választott fizetési mód szerint köteles a vételárat és az egyéb, jelen ÁSZF-ben felsorolt költségeket teljesíteni.

A Vevő a megrendelés ellenértékét PayPal-on keresztül tudja teljesíteni 2 módon, választása szerint. Abban az esetben, ha a Vevő PayPal regisztrációval rendelkezik, a saját egyenlegének terhére. Abban az esetben, ha a Vevő nem PayPal felhasználó, bankkártyával, a PayPal rendszerén keresztül.

A termékeket a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül kézbesítjük normál szállítás esetén kivéve, ha a vásárlót ugyanezen időszakon belül arról értesítjük (ideértve az e-mailben történő értesítést is), hogy a termék akár állandó, akár átmeneti jelleggel nem elérhető.

A szállítás ellenértékét a Vevő köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

  • Elállás joga:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Vevőt a (2) bekezdésben írt határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

A  Vevő az elállási jogát

a,  a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa)  a terméknek,

ab)  több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac)  több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad)  ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül lehetséges.

A Vevő az elállási jogát az arra nyitva álló határidőn belül a Szolgáltató a info@rainbowls.hu e-mail címre küldött értesítésben tudja gyakorolni, megadva a megrendelés részleteit, köztük a megrendelés számát és a visszaküldött termékek leírását. A Vevő elállási jogát a jelen ÁSZF-hez 1. számú mellékletként csatolt minta használatával ill. egy szabadon fogalmazott, de egyértelmű nyilatkozattal is gyakorolhatja. Az elállásra vonatkozó nyilatkozatot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő azt a határidő lejárta előtt elküldi Szolgáltató részére.

A Vevő határidőben gyakorolt elállása esetén a Szolgáltató köteles az áru ellenértékét és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 belül visszatéríteni a Vevő részére, a Vevő által választott fizetési móddal megegyező módon. A Szolgáltató a visszafizetendő összeget jogosult mindaddig visszatartani, amíg a Vevő vissza nem szolgáltatja a terméket az alábbiakban írtak szerint.

A Vevő elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a vállalkozás részére, vagy az általa meghatalmazott harmadik személy részére átadni. A Vevő ezen kötelezettségét határidőben teljesítettnek kell tekinteni, ha az arra nyitva álló határidő lejárta előtt a terméket elküldi a Szolgáltató részére.

A Vevő köteles viselni a termék visszaküldésének közvetlen költségét.

A Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik.

A Vevőt a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján az alábbi esetekben nem illeti meg az elállás joga olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság:

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, kivéve, ha a teljesítéskor a Vevő tisztában volt a termék hibájával.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő a Ptk. 6:159. §-ban írtak írtak szerint

  1. a)  kijavítást vagy kicserélést igényelhet,
  2. b)  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud megfelelő határidőben eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
     

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ennek megfelelően a Vevő a teljesítéstől számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben.

A Szolgáltató és a Vevő között létrejött fogyasztói szerződés alapján a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében a teljesítéstől számított 6 hónapon belül jelentkező kellékhiány (hiba) miatti felelősség alól a Szolgáltató csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt. (Pl. a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.) Ezen 6 hónap elteltét követően – de a fent írt 2 éves határidőn belül – érvényesített kellékhiány esetén a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a hiba már a teljesítéskor fennállt.

A szavatossági igényeit a Vevő a Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken érvényesítheti, terjesztheti elő.

Termékszavatosság:

A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése értelmében  a vállalkozás által a fogyasztónak eladott ingó dolog ( termék) hibája esetén a fogyasztó (Vevő) követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

10. Jótállás:

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely kötelező jótállás alá tartozna.

11. Adatkezelés:

Olvassa el figyelmesen a Szolgáltató által folytatott adatkezelési irányelveket és szabályzatot .

A Webáruházban a megrendelésének rögzítésével elfogadja jelen ÁSZF-et, továbbá a Szolgáltató adatkezelési elveit.

12. Módosítás, jogszabályok:

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

A jelen ÁSZF-ben nem rögzíttetek tekintetében az alábbi jogszabályok alkalmazandók:

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). (GDPR rendelet).

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

13. Jogérvényesítés, panaszkezelés

A Vevők panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül először a Szolgáltatóhoz fordulhatnak, a 2. pontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

A Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt, valamint a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén írásban tájékoztatjuk a Vevőt arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Békéltető testülethez fordulás:

Fogyasztói jogvita esetén a Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti a vita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Vevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Az eljárásra a Vevő (fogyasztó) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Vevő (fogyasztó) belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

14. Vegyes Rendelkezések

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, hatálytalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, hatályosságát és érvényesíthetőségét nem érinti.

Törökbálint, 2019. augusztus 10.

  1. sz. melléklet

 Elállási nyilatkozat

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés / Kézhezvétel napja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása:
Kelt: